Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky,
Frenštát pod Radhoštěm je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

Logo kraje

Gymnázium - Exkurze a sportovní kurzy


Žáci gymnázia mají v průběhu studia možnost zúčastnit se celé řady exkurzí a poznávacích zájezdů, studijních pobytů a sportovních kurzů, které jsou pořádány pod odborným vedením pedagogů naší školy. Tyto výchovně vzdělávací akce jsou žáky velmi vítané, zvláště oblíbené jsou každoroční zahraniční geografické exkurze do jednotlivých oblastí Evropy a jazykové studijní pobyty ve Velké Británii nebo Německu.

 

Zahraniční geografické exkurze

Datum

Místo
září 2021 Exkurze se nekonala (COVID-19)
září 2020 Exkurze se nekonala (COVID-19)
září 2019 Pobaltí a Rusko
září 2018 Sicílie
září 2017 Norsko
září 2016 Korsika
září 2015 Alpské země
září 2014 Itálie
září 2013 Benelux
září 2012 Norsko
září 2011 Portugalsko - Španělsko
září 2010 Exkurze se nekonala
září 2009 Turecko
září 2008 Irsko
září 2007 Itálie - Sicílie
září 2006 Řecko
září 2005 Portugalsko
září 2004 Francie
září 2003 Pobaltí - Finsko - Rusko
září 2002 Benelux - Francie
září 2001 Benelux - Francie
červen 2001 Dánsko - SRN
září 2000 Francie
září 1999 Liparské ostrovy - Sicílie
září 1998 Korsika - Sardinie
září 1997 Francie
září 1996 Itálie - Rakousko
říjen 1995 Španělsko - Francie - Švýcarsko
září 1994 Chorvatsko - Itálie
září 1993 Itálie - Rakousko

  Zahraniční jazykové pobyty

  Každoročně vyjíždí žáci na jazykový a poznávací pobyt do Anglie nebo jiné země s programem, který vytvořili naši vyučující cizích jazyků. (fotografie)

  Sportovní kurzy
  Každoročně se žáci tříd II.A, V.A a I.B zúčastňují pětidenního lyžařského výcvikového kurzu. (fotografie)

  Obdobně se každý rok zúčastňují žáci tříd VI.A a III.B letního výcvikového kurzu (pěší turistika, vodácký výcvik,
  cykloturistika). (fotografie) (video)

  Soustředění talentů

  V rámci dlouhodobé systematické práce s talentovanou mládeží v oblasti přírodovědných předmětů se každoročně na
  podzim uskutečňuje třídenní soustředění talentů - řešitelů olympiád. Spolupořadatelem této akce je Asociace
  středoškolských klubů ČR. Cílem je příprava talentovaných žáků na olympiády, korespondenční semináře a soutěže
  v předmětech matematika, fyzika, chemie, biologie a zeměpis. (fotografie)