Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky,
Frenštát pod Radhoštěm je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

Logo kraje

Gymnázium - Školní poradenské pracoviště


Školní poradenské pracoviště poskytuje žákům, jejich zákonným zástupcům i pedagogům poradenské služby a konzultace zaměřené na prevenci a řešení rizikového chování, na péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, na zkvalitňování sociálního klimatu školy a pomoc žákům v profesionální orientaci. Dalším úkolem školního poradenského pracoviště je propagace školy na veřejnosti.

 

Výchovný poradce pro vyšší stupeň Gymnázia

Výchovný poradce pro nižší stupeň Gymnázia

Školní metodik prevence rizikového chování na Gymnáziu