Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky,
Frenštát pod Radhoštěm je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

Logo kraje

Formuláře ke stažení


Hodláte stáhnout a použít formuláře z webu Gymnázia a Střední průmyslové školy elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvkové organizace, která nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy. Podrobné informace o nakládání s osobními údaji naleznete zde.

Oznámení o zanechání vzdělávání

Žádost o opakování

Žádost o přestup

Žádost o přijetí do vyššího ročníku

Žádost o uvolnění z TEV

Žádost o vzdělávání podle IVP

Žádost pro změnu oboru

Žádost o vystavení stejnopisu

Žádost o přerušení studia