Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky,
Frenštát pod Radhoštěm je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

Logo kraje

Průmyslová škola - Maturita


Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Žák úspěšně vykoná část maturitní zkoušky, pokud úspěšně vykoná všechny povinné zkoušky, ze kterých se tato část skládá. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky.

Společná část maturitní zkoušky

 1. povinná zkouška - český jazyk a literatura,
 2. povinná zkouška – žák si zvolí z nabídky: cizí jazyk nebo matematika.

Zkoušky společné části maturitní zkoušky se konají formou didaktického testu. Didaktickým testem se rozumí písemný test, který je jednotně zadáván a centrálně vyhodnocován.

Žák se může ve společné části dále přihlásit až ke dvěma nepovinným zkouškám ze zkušebních předmětů cizí jazyk, matematika a předmětu matematika rozšiřující.

Informace o maturitních zkouškách, maturitní kalendář a přehled změn v naváznosti na opatření MŠMT naleznete na stránkách Cermatu.

Profilová část maturitní zkoušky

se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury, a pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka, a z dalších 3 povinných zkoušek z následující nabídky.

Obor elektrotechnika

 1. praktická zkouška z elektrotechnických měření (ELM) je povinná,
 2. a 3. zkouška je ústní před zkušební komisí, žáci si mohou volit z předmětů:
  technika počítačů (TEP), elektrická zařízení (ELZ), elektronika (ELE) a automatizační technika (AUT).
  Pro ústní zkoušku z předmětu elektronika (ELE) stanovil ředitel školy prodloužení doby přípravy na 30 minut.

Obor informační technologie

Zkouška se skládá ze tří předmětů.

 1. praktická zkouška s možnosti volby jednoho předmětu z nabídky:
  programování (PRG), databázové systémy (DBS) a počítačové sítě prakticky (PSP), kde zkouška z databázových systémů bude obsahovat náplň předmětů DBS a PRA.
 2. a 3. zkouška je ústní před zkušební komisí, žáci si mohou volit z předmětů:
  technika počítačů (TEP), operační systémy (OPS), teorie počítačových sítí (TPS) a telekomunikační technika (TET), kde zkouška z telekomunikační techniky bude obsahovat náplň předmětů ELE a TET.

Termíny zkoušek

Přehled maturitních termínů jaro 2022 [PDF,100kB] 

Další pravidla konání zkoušek profilové části maturitní zkoušky

 1. Zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka se konají formou písemné práce a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí. Hodnocení písemné práce tvoří 40 % celkového hodnocení příslušné zkoušky, hodnocení ústní zkoušky pak tvoří zbývajících 60 %.
 2. Písemná práce z českého jazyka a literatury trvá 120 minut včetně času zadání a vytvořený souvislý text musí obsahovat 250 slov.
 3. Písemná práce z cizího jazyka a literatury trvá 70 minut včetně času zadání a vytvořené texty musí obsahovat celkem 200 slov.
 4. Každý žák má možnost konat až 2 nepovinné profilové zkoušky. Nabídka je stejná jako pro povinné zkoušky.
 5. Praktická zkouška se koná v jednom dni a trvá nejdéle 420 minut. Může být konána individuálně nebo společně více žáky; žáci jsou vždy hodnoceni jednotlivě.
 6. Pro ústní zkoušku z předmětu elektronika stanovil ředitel školy prodloužení doby přípravy na 30 minut.

Maturitní témata

Školní seznam literárních děl určených pro ústní zkoušku z CJL a kritéria výběru [PDF, 135 kB]

Témata profilových zkoušek E4A [PDF, 1.3 MB]

Témata profilových zkoušek E4B [PDF, 900 kB]

Témata profilových zkoušek T4A [PDF, 1.3 MB]

 

Kritéria hodnocení

Obor elektrotechnika [PDF, 658 kB]

Obor informační technologie [PDF, 903 kB]