Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky,
Frenštát pod Radhoštěm je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

Logo kraje

Průmyslová škola - Maturita


Podmínky konání pro školní rok 2022/2023

Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Žák úspěšně vykoná část maturitní zkoušky, pokud úspěšně vykoná všechny povinné zkoušky, ze kterých se tato část skládá. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky.

Společná část maturitní zkoušky

 1. povinná zkouška - český jazyk a literatura,
 2. povinná zkouška – žák si zvolí z nabídky: cizí jazyk nebo matematika.

Zkoušky společné části maturitní zkoušky se konají formou didaktického testu. Didaktickým testem se rozumí písemný test, který je jednotně zadáván a centrálně vyhodnocován.

Žák se může ve společné části dále přihlásit až ke dvěma nepovinným zkouškám ze zkušebních předmětů cizí jazyk, matematika a předmětu matematika rozšiřující.

Profilová část maturitní zkoušky

se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury, a pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka, a z dalších 3 povinných zkoušek z následující nabídky.

Zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka v profilové části se konají vždy formou písemné práce a formou ústní zkoušky před zkušební komisí.

Zkoušku z cizího jazyka lze nahradit výsledkem standardizované zkoušky podle školského zákona dokládající jazykové znalosti žáka na jazykové úrovni stanovené rámcovým vzdělávacím programem daného oboru vzdělání nebo vyšší, nejméně však na úrovni B1.

Obor elektrotechnika

Zkouška se skládá ze tří předmětů.

 1. praktická zkouška z elektrotechnických měření (ELM) je povinná,
 2. a 3. zkouška je ústní před zkušební komisí, žáci si mohou volit z předmětů:
  elektrická zařízení (ELZ),
  elektronika (ELE),
  automatizační technika (AUT)
  počítačové systémy (POE), kde zkouška bude obsahovat náplň předmětů technika počítačů a počítačové systémy.

Obor informační technologie

Zkouška se skládá ze tří předmětů.

 1. praktická zkouška s možnosti volby jednoho předmětu z nabídky:
  programování (PRG),
  databázové systémy (DBS),
  počítačové sítě prakticky (PSP).
 2. a 3. zkouška je ústní před zkušební komisí, žáci si mohou volit z předmětů:
  operační systémy (OPS),
  teorie počítačových sítí (TPS),
  počítačové systémy (POE), kde zkouška bude obsahovat náplň předmětů technika počítačů a počítačové systémy,
  telekomunikační technika (TET), kde zkouška bude obsahovat náplň předmětů elektronika a telekomunikační technika.

Zkoušky z předmětů databázové systémy a teorie počítačových sítí lze nahradit výsledky standardizovaných zkoušek na úrovni stanovené rámcovým vzdělávacím programem daného oboru vzdělání nebo vyšší, a to certifikačními zkouškami Oracle Academy a Cisco Academy.

V obou oborech může žák konat navíc až dvě nepovinné zkoušky formou ústní zkoušky před zkušební komisí. Nabídka předmětů je stejná jako pro povinné ústní zkoušky.

Další pravidla konání zkoušek profilové části maturitní zkoušky

 1. Zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka se konají formou písemné práce a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí. Hodnocení písemné práce tvoří 40 % celkového hodnocení příslušné zkoušky, hodnocení ústní zkoušky pak tvoří zbývajících 60 %.
 2. Písemná práce z českého jazyka a literatury trvá 120 minut včetně času zadání a vytvořený souvislý text musí obsahovat minimálně 250 slov.
 3. Praktická zkouška se koná v jednom dni a trvá nejdéle 420 minut. Může být konána individuálně nebo společně více žáky; žáci jsou vždy hodnoceni jednotlivě.
 4. Pro ústní zkoušku z předmětu elektronika stanovil ředitel školy prodloužení doby přípravy na 30 minut.
 5. Písemná práce z anglického jazyka se skládá ze dvou částí. Každá část obsahuje úlohu specifikovanou zadáním. Čas vymezený na testování v délce 70 minut zahrnuje čas na přečtení zadání i zápis odpovědí do záznamového archu. Požadovaná délka textu v první části je 130 - 160 slov, v druhé části 70 – 80 slov. Minimální celková délka textu je tedy 200 slov.

 Maturitní témata

Školní seznam literárních děl [PDF, 140 kB]

Témata T4A [PDF, 1.7 MB]

Témata E4A [PDF, 2 MB]

Témata E4B [PDF, 1 MB]