Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky,
Frenštát pod Radhoštěm je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

Logo kraje

Leden 2022

31.1. Pololetí v maskách (Žr) (fotogalerie) Žáci třídy 6A zorganizovali pro ostatní žáky "Pololetí v maskách". 27.1. Český jazyk (Li) Školní kolo recitační soutěže. 26.1. Matematika (Žr) Okresní kolo matematické olympiády kategorie Z9. 25.1. Matematika (Šb) Klauzurní kolo matematické olympiády kategorie B a C. …

Více


Prosinec 2021

13.12. Prevence šikanování (Pn, Žr, Li, Vo) Žáci tříd 1A a 2A absolvují preventivní program Mgr. Halamy. 13.12. Exkurze (Ja, Tm) Žáci tříd 3A a 4A navštíví v rámci exkurze areál Dolních Vítkovic v Ostravě. 9.12. Garrendo (Kl) (fotogalerie) Vánoční koncert pěveckého sboru Garrendo proběhne ve vestibulu školy…

Více


Listopad 2021

11.11. Pedagogická porada za I. čtvrtletí, třídní schůzky s rodiči (od 16:00 hodin) 11.11. Exkurze do Polska (Vl, Sl) (fotogalerie) Žáci tříd 7A, 3B a maturanti navštěvující seminář dějepisu se zúčastní dějepisné exkurze do Polska. 5.11. Logická olympiáda (Žr) V krajském kole logické olympiády v Ostravě budou naši …

Více


Říjen 2021

22.-27.10. Jazyková exkurze do Francie (Če, Pa, Vn) (fotogalerie) Vybraní žáci třetích a čtvrtých (předmaturitních a maturitních) ročníků se zúčastní zahraniční jazykové exkurze do oblasti Normandie a také navštíví Paříž. 21.10. Moravskoslezský matematický šampionát (Va) Vybraní žá…

Více


Září 2021

2.9. Art & Science - VŠB-TU Ostrava (Še, Va) (fotogalerie) Žáci třídy 5A a žáci maturitních tříd 8A a 4B, kteří navštěvují seminář z fyziky, se zúčastnili akce propagující studijní obory VŠB-TU Ostrava.

Více