Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky,
Frenštát pod Radhoštěm je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

Logo kraje

Projekt Erasmus+ - Zahraniční stáž ve Finsku


Zažít výuku v zahraničí jsem měla možnost díky programu Erasmus+, když jsem se ve dnech 13.2. – 24.2. 2023 zúčastnila aktivity job- shadowing, v rámci které je učiteli dovoleno vycestovat do školy v zahraničí a sledovat práci tamních kolegů. Je to příležitost, jak mohou učitelé různých zemí vzájemně sdílet své osvědčené postupy při výuce nebo získávat znalosti a dovednosti v oblasti pedagogické a metodické práce. 

Vzhledem k tomu, že již nějakou dobu spolupracuji na eTwinningovém projektu s učitelkou angličtiny a francouzštiny Hanni Halonen z Finska, zvolila jsem si pro stínování školu Kaurialan Lukio, kde jsem se mohla setkat nejen s Hanni, ale i řadou jejich kolegů. Ocenila jsem zejména přístup učitelů ke svým studentům. Škola umožňuje studium žákům s odlišným mateřským jazykem a učitelé jsou studentům ochotni pomáhat i ve svém volném čase. Vztah mezi učitelem a žákem je založen na vzájemné důvěře.

Navštívila jsem celkem 25 hodin různých vyučovacích předmětů a čerpala inspiraci pro svou práci. Zaujalo mě začlenění virtuální reality do hodiny finštiny, proto bych VR ráda využila také při naší výuce angličtiny. Bylo zajímavé sledovat, v čem se finská střední škola liší od té naší. Vyučovací hodina finským studentům končí až po 75 minutách a s výjimkou několika málo povinných předmětů si žáci mohou volit, které předměty budou studovat. Místo papírových učebnic používají studenti na svých laptopech učebnice elektronické. Školní rok se dělí do pěti období po sedmi týdnech. Šest týdnů se žáci učí a sedmý týden skládají zkoušky ze všech předmětů, které v daném období studovali. Studenti jsou velmi disciplinovaní, samostatní a právě v tomto vidím podstatu jejich úspěchu při mezinárodních srovnávacích zkouškách.

Ze své pracovní stáže jsem si přivezla mnoho pozitivních dojmů, ale také zdroj k online testům finské maturitní zkoušky z angličtiny, z čehož mohu čerpat já i mí kolegové při přípravě našich studentů k maturitní zkoušce. 

Fotografie

Mgr. Romana Petrová

erasmus+