Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky,
Frenštát pod Radhoštěm je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

Logo kraje

Projekt Erasmus+KA1 Překročme hranice


Již třetí projekt Erasmus+ na Gymnáziu a SPŠEI, Frenštát pod Radhoštěm

V letech 2020-2022 se na Gymnáziu a SPŠEI, Frenštát pod Radhoštěm uskutečnil další projekt mobilit učitelů v rámci aktivit Erasmus+ KA1. Projekt s názvem Překročme hranice byl původně naplánován na 18 měsíců a všechny jazykové a metodické kurzy měly proběhnout v létě 2021.

Kvůli covidovým restrikcím nám ale nebylo umožněno uskutečnit v tomto termínu všechny mobility. Museli jsme tedy žádat o prodloužení grantové dohody a někteří vyučující vyjeli na kurz až v létě 2022. Tento projekt byl v pořadí již třetí, který naše škola zpracovala. Počet zúčastněných vyučujících se opět zvýšil – celkem 9 učitelů z obou částí školy vyjelo na jazykové, metodické a CLIL kurzy do Irska, Rakouska a na Maltu.

Jedna z účastnic kurzů, Mgr. Renata Žárská, shrnula svou zkušenost z Irska takto: „V červenci tohoto roku jsem se díky programu Erasmus + Překročme hranice vydala na dvoutýdenní kurz angličtiny pro učitele do hlavního města Irska – Dublinu. Kurz probíhal na vyhlášené univerzitě Trinity College. Setkalo se nás zde celkem 60 učitelů z 16 různých zemí. Výukové dny nás velmi sblížily, společně jsme pracovali na různých úkolech vedoucích k osvojení si anglického jazyka a jeho využití ve výuce. Seznamovali jsme se také s použitím moderních technologií, různých aplikací a online nástrojů vhodných pro zařazení anglických testů a videí ve výuce. V odpoledních blocích jsme se zaměřili na kulturní kontext Irska. Seznamovali jsme se s jeho historií, literaturou a zajímavými místy. Navštěvovali jsme společně muzea, galerie, knihovny a divadla. Během kurzu jsme měli možnost si vše prakticky vyzkoušet. Naším výstupem bylo portfolio a prezentace závěrečného projektu. Kromě této náplně a získání praktických dovedností považuji za velmi přínosné i vyměňování si pedagogických zkušeností s ostatními účastníky kurzu, kterými byli učitelé z Francie, Itálie, Polska, Španělska, Portugalska, Holandska… Velmi užitečné pro mne byly i volnočasové aktivity, kdy jsme v rámci naší mezinárodní skupiny konverzovali anglicky u kávy během výletů a přestávek. Kromě nových přátel a spousty zážitků mi kurz přinesl mnoho dobrých nápadů, jak obohatit výuku matematiky a chemie začleněním angličtiny.“

erasmus+