Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky,
Frenštát pod Radhoštěm je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

Logo kraje

Projekt ODBORNÉ, KARIÉROVÉ A POLYTECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ V MSK II


Název projektu:

ODBORNÉ, KARIÉROVÉ A POLYTECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ V MSK II

Registrační číslo projektu:

CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019613

Období realizace projektu:

Červenec 2020 – listopad 2023

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Škola je v projektu zapojena jako parter s finanční účastí. Celkové výdaje alokovány pro školu činí 11 864 167 Kč.

V rámci projektu bude vybudováno:

  • učebna kreativity a 3D tisku
  • učebna robotiky
  • moderní jazyková laboratoř
  • žákovská knihovna
  • zázemí pro žákovské kluby
  • zázemí pro kariérové poradentství

logo11

           logo12         logo13