Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky,
Frenštát pod Radhoštěm je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

Logo kraje

Projekt Erasmus+KA1 Lepší jazykové a počítačové schopnosti - vyšší konkurenceschopnost


logo-eu-erasmus

Projektová činnost frenštátského Gymnázia a SPŠEI

Naše škola - Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace získala v roce 2018 v rámci programu Erasmus+KA1  grant  pro realizaci  projektu s názvem Lepší jazykové a počítačové schopnosti - vyšší konkurenceschopnost a tím navázala na úspěšný projekt z roku 2017.

Cílem tohoto projektu bylo další vzdělávání pedagogických pracovníků prostřednictvím zahraničních mobilit. Škola si kladla za cíl zlepšit didaktické kompetence učitelů cizích jazyků a jazykové kompetence u učitelů odborných předmětů prostřednictvím metody CLIL. 

Sedm pedagogů se zúčastnilo v průběhu letních prázdnin jazykových a metodických kurzů ve Velké Británii, Irsku a na Maltě. Vyučující Kateřina Vaňková, Romana Petrová, Renata Žárská, Jakub Volný, Libor Otáhalík , Petr Buzek a Veronika Fialová se seznámili s novými učebnicemi, odbornou literaturou, beletrií a internetovými zdroji pro čerpání materiálů do výuky. Jejich kurzy byly   zaměřeny na didaktiku angličtiny u pokročilých studentů, na využití nových metod při výuce angličtiny, na dvojjazyčnou výuku přírodovědných předmětů, matematiky a ICT a na zlepšení jejich dosavadní znalosti angličtiny. Pobyt v reálném jazykovém prostředí, výměna zkušeností s učiteli z různých zemí Evropy a debaty o tom, jak lépe učit, byly pro ně inspirací pro zavedení nových výukových metod do svých hodin.

Projekt vznikl na základě nutnosti uspokojit stávající potřeby školy.  Dal šanci vybraným učitelům naší školy odpovědět na poptávku po všestranně zaměřených vyučujících, ochotných inovovat výuku a učit pro praxi, ochotných pracovat s talentovanou mládeží.

Mgr. Romana Petrová

 

Tento projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Publikace/sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejím/jeho obsahem."