Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky,
Frenštát pod Radhoštěm je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

Logo kraje

Projekt Elektrolaboratoře


Přínos projektu pro naši školu

Pořízení 12 ks vývojových a měřicích kitů Elvis od firmy National Instruments a zkušebního pracoviště pro elektromotory od firmy Moog včetně sady testovacích motorů s napájením.

Dále bylo na škole vybudováno bezbariérové WC a pořízen pásový schodolez pro tělesně postižené.

Cena pořízených zařízení je přes 2 100 000 Kč.

 

Obecné informace o projektu

Operační program

Integrovaný regionální operační program

Prioritní osa

2. Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů

Specifický cíl

2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

Číslo projektu

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002525

Anotace projektu

Projekt reaguje na zastaralost výuky elektrotechnických oborů na sedmi školách zřizovaných Moravskoslezským krajem. Především díky pořízení moderního vybavení pro výuku v rámci projektu dojde ke zlepšení výuky těchto oborů v souladu s požadavky zaměstnavatelů a vysokých škol, čímž se zlepší další uplatnitelnost žáků. Školy budou díky projektu rovněž bezbariérové. V rámci projektu je řešena také konektivita škol a jejich připojení k internetu v souladu s požadavky kybernetické bezpečnosti.

Výstupy projektu

Moderní laboratoře pro výuku eletrotechnických oborů, které žáky lépe připraví pro další studium nebo pro praxi na školách:

  • Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace
  • Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace
  • Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace
  • Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace
  • Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace
  • Střední škola techniky a služeb Karviná, příspěvková organizace
  • Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace

mmr

 Vladimír Kokeš