Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky,
Frenštát pod Radhoštěm je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

Logo kraje

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji


Název projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji
Zkrácený název projektu NatTech MSK
Číslo operačního programu CZ.1.07
Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Název prioritní osy Počáteční vzdělávání
Číslo prioritní osy 7.1
Číslo oblasti podpory 7.1.1
Název oblasti podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání
Rozpočet projektu celkem 216 675 700 Kč
z toho naše škola 5 327 051 Kč

Naše škola vystupuje v projektu jako partner.

 

Stručný obsah projektu

Obsahem projektu je podpora přírodovědného a technického vzdělávání ve SŠ a ZŠ v MSK, podpora a rozvoj spolupráce SŠ a ZŠ navzájem a rovněž spolupráce škol se sociálními partnery, zejména zaměstnavateli a vysokými školami v této oblasti vzdělávání. Jedná se především o neinvestiční podporu, která je doplněna investicemi v podporovaných oblastech vzdělávání ve SŠ v souvislosti s realizací kurikulární reformy.

Investiční podpora spočívá v modernizaci a zkvalitnění vybavení odborných učeben a laboratoří.

Neinvestiční podpora je zaměřena na výuku a vybavenost prostor pro výuku, na volnočasové aktivity, vzdělávání pedagogů a spolupráci škol. 

 

Aktivity naší školy

  • vybudování nové laboratoře chemie, včetně vybavení,
  • nové vybavení a doplnění laboratoří a učeben biologie, fyziky a geografie,
  • vybavení učebny automatizace roboty a řídicími automaty,
  • realizace kroužků biologie, chemie, fyziky, geografie a workshopů robotiky,
  • odborné exkurze po přírodních a technických památkách,
  • návštěvy vysokých škol se seznámením s jejich odbornými pracovišti,
  • programy vzájemného učení žáků ZŠ našimi žáky,
  • realizace soustředění mladých přírodovědců,
  • setkání realizačních týmů, spolupráce středních škol. 

logo2