Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky,
Frenštát pod Radhoštěm je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

Logo kraje

Modernizace výuky informačních technologií


Operační program ROP NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013
Prioritní osa 2. Podpora prosperity regionu
Oblast podpory 2.1 Infrastruktura veřejných služeb
Dílčí oblast podpory 2.1.1 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání
Číslo projektu CZ.1.10/2.1.00/25.01382

 

Cíle projektu

Hlavní cíl projektu spočívá ve vytvoření podmínek pro zkvalitnění vzdělávání v oblasti počítačových sítí na vybraných středních školách Moravskoslezského kraje.

 

Výstupy projektu

Výstupem projektu bude šest plně zmodernizovaných učeben pro výuku počítačových sítí (na každé ze zapojených škol bude zmodernizována jedna učebna). Učebny budou plně vybaveny moderním ICT vybavením potřebným pro práci s počítačovými sítěmi, bude nakoupen související nábytek (pracovní stoly, židle pro studenty, katedra, židle pro vyučujícího, skříň pro učební pomůcky), prezentační technika a budou provedeny nutné elektroinstalační práce. Součástí projektu je i školení pro učitele odborných předmětů. Zmodernizované učebny umožní řešení mnohem širšího spektra úloh a praktickou simulaci reálných situací z praxe, čímž dojde k výraznému zkvalitnění výuky. Výstupy projektu budou rovněž využívány pro potřeby volnočasových aktivit a kroužků.

 

Výsledky projektu

 • 6 učeben vybavených moderním zařízením pro výuku počítačových sítí,
 • atraktivní studium na vybraných středních školách
  zvýšení uplatnitelnosti studentů na trhu práce,
 • studenti lépe připravení pro další studium na vysokých školách,
 • zvýšená nabídka kvalitních pracovníků v informačních oborech na trhu práce,
 • možnost studentů pracovat na zařízeních používaných v reálném provozu. 

 

Zapojené školy – partneři projektu

 • Střední průmyslová škola, Bruntál, příspěvková organizace
 • Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace
 • Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, p. o.
 • Střední škola průmyslová a umělecká Opava, p. o.
 • Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky, informatiky a řemesel, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace
 • Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, p. o.

 

Financování projektu

Zdroj financování projektu výše podílu v Kč
Celkové způsobilé výdaje projektu 18 980 783,09
Celková přiznaná dotace z rozpočtu RR (85%) 16 133 665,62
Spolufinancování příjemcem - Moravskoslezský kraj (15 %) 2 847 117,47

 

Doba realizace projektu

září 2013 – leden 2014

Kontaktní osob

Ing. Aleš Trnka

projektový manažer

odbor evropských projektů

tel.: 595 622 984

fax: 595 622 427

e-mail: ales.trnka@kr-moravskoslezsky.cz

logo-eu-ban-eu-rop