Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky,
Frenštát pod Radhoštěm je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

Logo kraje

Učitel 21. století


Projekt je zaměřen na zvýšení kompetencí vyučujících na střední odborné škole.

Cíle projektu

Cílem projektu je zvýšení kvality pedagogických dovedností a zprostředkovaně i výuky na střední odborné škole. Zvýšení pedagogických dovedností bude dosaženo zvýšením kompetencí vyučujících, kteří své nově získané vědomosti a dovednosti budou implementovat do výuky ve svých předmětech a tím předávat nabyté dovednosti žákům školy. V rámci projektu bude pro pedagogy vytvořena nabídka pro zvýšení vzdělávacích kompetencí. Tato nabídka vychází z konkrétních potřeb vyučujících. Cílem je výrazně zlepšit jejich vybavenost v oblasti výuky odborných předmětů, v oblasti použití informačních technologií, jazykové připravenosti a jejich vybavenost v
oblasti pedagogiky a psychologie.

Klíčové aktivity projektu

  • Další vzdělávání pedagogických pracovníků - odborné kompetence. Jedná se o aktivitu zaměřenou na zvýšení kompetencí pedagogů v oblasti moderních technologií, především automatizační techniky. Pedagogové vyučující odborné předměty zúčastní dvou kurzů (dvou navazujících úrovní) v oblasti řídících automatizačních systémů, každý v délce tří dnů. Dále budou absolvovány dva kurzy v oblasti simulačních programů v délce jednoho dne.
  • Další vzdělávání pedagogických pracovníků - pedagogické kompetence. Aktivita je zaměřena na získání pedagogických a psychologických dovedností pedagogů. Reaguje na nové problémy ve výuce a nové možnosti využití jiných forem výuky. Realizace aktivity proběhne mimo školní prostředí na třídenním vzdělávacím pobytu pedagogů.
  • Další vzdělávání pedagogických pracovníků - IT kompetence. Aktivita bude probíhat formou vzdělávacích odpolední. Tato aktivita je rozdělena do několika témat a přímo navazuje na ukončený investiční projekt školy. První část bude obsahovat odpoledne na téma práce v informačním systému, druhá část bude věnována interaktivní výuce, třetí část bude věnována programování těchto modulů.
  • Další vzdělávání pedagogických pracovníků - jazykové kompetence. Realizace proběhne účastí pedagogů na souvislém výukovém bloku v rozsahu jednoho školního roku tj. min 60 hodin výuky. Vyučující budou rozděleni do dvou skupin což je dáno jejich odlišnými vstupními dovednostmi. Předpokládá se první skupina z jazykové kvalifikace A1 postoupí na A2,
    druhá skupina z jazykové kvalifikace B1 postoupí na B2.

opvk-hor-zakladni-logolink-rgb-cz