Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky,
Frenštát pod Radhoštěm je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

Logo kraje

Střední škola - brána k technické kariéře


Jsme partneři tohoto projektu, nositelem je Krajská hospodářská komoraMoravskoslezského kraje jako žadatel společně s partnery RPIC ViP s.r.o. aAsociací středních průmyslových škol ČR. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání.

Cílem projektu je zlepšit podmínky pro výuku technických oborů, motivovat žáky k setrvání v oboru a zvýšit počet absolventů nastupujících do technických profesí, na které je připravila střední škola.

Ambicí projektu je zajistit pro ekonomiku Moravskoslezského kraje:

 • více vyučených k výkonu řemesel,
 • více maturantů z technických středních škol do technických profesí,
 • více maturantů na technické VŠ,
 • méně předčasných odchodů žáků středních škol ze vzdělávání.

Obsahově je projekt zaměřen na zkvalitnění podmínek pro
středoškolskou výuku technických oborů včetně zvyšování motivace žáků k
uplatnění v technických oborech. Projekt je založen na nezbytnosti
partnerské spolupráce středních škol se zaměstnavateli regionu.

 

Klíčovými aktivitami jsou:

 • produktový balíček akcí a činností pro motivaci k uplatnění žáků v technických oborech,
 • průzkumy a analýzy informací o regionální poptávce v technických oborech,
 • tvorba a provoz interaktivního portálu pro komunikaci škol, žáků a zaměstnavatelů,
 • podpora rozvoje systému kariérního poradenství ve středních školách,
 • komunikace a spolupráce středních škol se soukromým sektorem. 

 

Cílové skupiny projektu tvoří žáci a pracovníci středních škol s technickým zaměřením.

Očekávanými přínosy pro cílovou skupinu žáků SŠ bude:

 • posílení identifikace se studovaným oborem a získání kompetencí uplatnitelných v různých zaměstnáních,
 • získání vzděláváni v souladu s trendy moderních technologií,
 • zvýšení informovanosti žáků o situaci na trhu práce,
 • zvýšení připravenosti žáků na práci dle potřeb zaměstnavatelů a zlepšení jejich výchozí pozice pro vstup na trh práce pro cílovou skupinu pracovníků SŠ,
 • získání kontaktu s aktuální situací a informací o potřebách trhu práce v regionu,
 • zvýšení kompetencí a odborný růst,
 • pomoc zaměstnavatelů při zajišťování praktického vyučování žáků,
 • získání nových zkušeností a podnětů pro práci s žáky,
 • navázání partnerských vazeb s jinými školami a zaměstnavateli.

Realizace byla zahájena v listopadu 2008, projekt bude probíhat do února 2011.

opvk-hor-zakladni-logolink-rgb-cz