Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky,
Frenštát pod Radhoštěm je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

Logo kraje

Elektrotechnická centra


 

Operační program ROP NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013
Prioritní osa 2. Podpora prosperity regionu
Oblast podpory 2.1 Infrastruktura veřejných služeb
Dílčí oblast podpory 2.1.1 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání
Číslo projektu CZ.1.10/2.1.00/09.00728

 

Cíle projektu

Cílem projektu je vybudování odborných a speciálních učeben, laboratoří a dílen vybavených speciálním nábytkem, přístroji, nástroji a pomůckami potřebnými pro realizaci cílů a obsahu vzdělávání stanovených rámcovými a školními vzdělávacími programy elektrotechnicky zaměřených oborů středního vzdělání, zahrnujících odborný výcvik.

 

Výstupy projektu

Nově vzniklé a rekonstruované dílny, laboratoře a odborné učebny vybavené přístroji, počítači, pomůckami a dalším technickým zařízením, umožňující zajištění kvality odborného výcviku na úrovni doby.

Doplnění stávajícího technického a technologického vybavení školy o přístroje, nářadí, didaktickou a výpočetní techniku a učební pomůcky.

 

Popis konečného stavu

Po realizaci projektu vzniklo šest center se zaměřením na elektrotechnické obory - v každém okrese MSK jedno, s moderně vybavenými pracovišti odborného výcviku pro výuku žáků v elektrotechnických oborech středního vzdělání, zahrnujících odborný výcvik.

 

Zapojené školy – partneři projektu

  • Střední průmyslová škola, Bruntál, příspěvková organizace
  • Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace
  • Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace
  • Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace
  • Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky, informatiky a řemesel, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace
  • Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace 

 

Financování projektu

Zdroj financování projektu výše podílu v Kč
Celkové způsobilé výdaje projektu 41 314 888,00
Celková přiznaná dotace z rozpočtu 38 216 271,40
Podíl Moravskoslezského kraje 3 098 616,60

logo-eu-ban-eu-rop

Vladimír Kokeš