Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky,
Frenštát pod Radhoštěm je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

Logo kraje

Podpora výuky databázových systémů na SOŠ, založené na technologiích společnosti ORACLE


Cíl projektu

  • Podpořit výuku žáků středních škol v oboru informačních technologií v oblasti vzdělávání databázových aplikací.
  • Vytvořit komplexní výukové materiály ve formě příruček, které pokryjí výuku v minimálním rozsahu jednoho vyučovacího roku.

Období realizace: 1/2010 – 12/2011

Celkové náklady projektu: 1 175 000 Kč.

 

Klíčové aktivity projektu

Tvorba inovativních příruček a pomůcek pro výuku databázových systémů. Pro vyučující a žáky je vytvořena komplexní podpora výuky modulu informačních systémů - na období jednoho školního roku v rozsahu jedné vyučovací hodiny teoretické a dvou hodin cvičení. Pro potřeby ověření i posléze výuky je nakoupeno počítačové vybavení do jedné specializované učebny. Vybavení učebny je 16 ks PC stanic.
Součástí počítačové stanice jsou i nutná periferní zařízení (monitor, klávesnice a myš) a softwarové vybavení (operační systém, výukový systém).

Tvorba inovativní pomůcky - webového rozhraní k výuce databázových systémů. Je vytvořen veřejný webový portál www.ucimedatabaze.cz pro podporu výuky databázových aplikací.

Realizace společného semináře umožňující výměnu zkušeností pro pedagogické pracovníky odborných škol.

Výstupy projektu jsou k dispozici na webových stránkách projektu www.ucimedatabaze.cz

opvk-hor-zakladni-logolink-rgb-cz