Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky,
Frenštát pod Radhoštěm je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

Logo kraje

Úspěch našeho studenta v celostátním kole fyzikální olympiády

Ve dnech 6. – 9. března 2023 probíhalo na gymnáziu v Chebu ústřední kolo fyzikální olympiády kategorie A. Vybraní studenti v průběhu soutěže řešili 4 teoretické úlohy a 1 úlohu praktickou. Náš student třídy 8A gymnázia, Ondřej Trinkewitz, se umístil v první polovině 44 účastníků z celé republiky. Za nejlepší řešení 2. teoretické úlohy navíc obdržel čestné uznání.

Srdečně Ondrovi blahopřejeme!!!

RNDr. Taťána Jeništová, PaedDr. Josef Šebetovský