Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky,
Frenštát pod Radhoštěm je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

Logo kraje

Zahájení stavby sportovní haly

V pátek 10.2.2023 budou zahájeny práce na přípravě území pro stavbu sportovní haly. V současné době je zhotovitelská firma vyzvána k zahájení stavby a v pátek v 7:00 bude předáno staveniště. V rámci přípravy území budou káceny stromy a keře, které je nutno pro stavbu vykácet. Jedná se především o poškozené stromy a náletové dřeviny. Za všechny vykácené dřeviny bude provedena náhradní výsadba. Dále bude srovnána plocha pro samotnou stavbu a okolní zpevněné plochy. Pro příjezd techniky a odvoz přebytečné zemní hmoty bude upraveno dopravní značení. Bude uzavřen chodník od budovy 1259 směrem k železniční trati. Do uličky pod budovou školy bude zákaz vjezdu. Podél mateřské školy bude zákaz zastavení. Prosíme všechny, aby dbali své osobní bezpečnosti a do prostoru staveniště nevstupovali. Příprava území bude probíhat 30 dnů a akci realizuje Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechnika a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, p. o. poté bude zahájena samotná stavba, kterou realizuje Moravskoslezský kraj. Předpokládaný termín dokončení je srpen 2024. V případě zájmu o informace k realizaci stavby sportovní haly můžete zaslat dotazy na emailovou adresu ředitele školy richard.stepan@frengp.cz.

Mgr. Richard Štěpán
ředitel školy