Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky,
Frenštát pod Radhoštěm je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

Logo kraje

Výzva jménem "Překlad"

Také letos se naše škola zapojila do Překladatelské soutěže Filozofické fakulty UP. Školní kola proběhla v termínech 1. listopadu 2022 (anglický jazyk) a 2. listopadu 2022 (německý a ruský jazyk).

Cílem této soutěže je podpořit zájem studentů o studium cizích jazyků a o překlad jako oborovou disciplínu. Studenti mají možnost porovnat si své překladatelské schopnosti a také zjistit, nakolik je či není u překladu klíčová znalost jejich rodného jazyka.

Jedním z nejtěžších aspektů překladatelské práce je schopnost nenechat se ovlivnit a/nebo omezit strukturou výchozího jazyka a překládat tak, aby čtenáři výsledného textu nebylo prvoplánově jasné, že se jedná o překlad.

V rámci hodnocení soutěžních prací byla posuzována věcná a jazyková správnost, věrnost překladu, ale také kreativita studentů.

S předloženými texty se ve školním kole nejlépe vypořádali:

Za SPŠEI:

· anglický jazyk: Kretek Matěj (T3A), Jiříček Antonín (T3A)

 

Za gymnázium:

· anglický jazyk: Magdalena Jašková (8.A), Dominik Juračák (8.A)

· německý jazyk: Denisa Valová (7.A), Barbora Káňová (6.A)

· ruský jazyk: Klára Lišková (3.B)

 

Tito studenti postupují do univerzitního kola soutěže, které proběhne v lednu 2023 v prostorách FF UP v Olomouci.

 

Všem zúčastněným studentům děkujeme za projevený zájem a přejeme, ať se stejnou odvahou, jakou prokázali při práci na vcelku obtížných textech, čelí i ostatním (nejen jazykovým) výzvám.

Mgr. Barbora Píchová