Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky,
Frenštát pod Radhoštěm je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

Logo kraje

Dovednostní workshopy - OKAP

Dne 15. 6. 2022 nás v rámci projektu OKAP - Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II - opět navštívili žáci základních škol, aby se zúčastnili dovednostních workshopů s cílem podpořit polytechnické vzdělávání ve spolupráci se zaměstnavateli. Do této aktivity se zapojily čtyři základní školy - ZŠ Tyršova Frenštát p. R., ZŠ Záhuní Frenštát p. R., ZŠ Jubilejní Nový Jičín a ZŠ Veřovice.

Žáci těchto škol byli seznámeni s možnostmi studia na naší škole. Se snahou motivovat žáky ke studiu technických oborů jim byla představena výuka v odborných učebnách zaměřených na elektrotechniku a informatiku. Navštívili laboratoře elektrotechnických měření, učebny výpočetní techniky, odborné učebny zaměřené na výuku praktických dovedností a učebnu robotiky, kde si mohli vyzkoušet práci s technickými stavebnicemi.

Cílem realizované aktivity bylo také představení možností uplatnění našich absolventů na trhu práce. Zaměstnavatelé z blízkého okolí - NXP Semiconductors Czech Republic s.r.o., Brose CZ s.r.o. a Vitesco Technologies Czech Republic s.r.o. - žáky seznámili se svým výrobním portfoliem a uvedli příklady pracovního uplatnění v těchto firmách.

Doufáme, že tato aktivita pomůže žákům při rozhodování o svém budoucím povolání a výběru střední školy.

Mgr. Markéta Kytková

logo11

           logo12         logo13