Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky,
Frenštát pod Radhoštěm je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

Logo kraje

Zahájení nového školního roku

Školní rok 2020/2021 bude zahájen 1. září 2020 v 8 hodin.

První školní den budou mít 1. ročníky pět vyučovacích hodin, ostatní třídy tři vyučovací hodiny.

Upozorňujeme, že vzhledem k hygienickým opatřením z důvodu COVID-19 není povolen vstup zákonným zástupcům a doprovodu žáků do budovy školy. Žáci s příznaky infekčního onemocnění nemohou vstoupit do školy. Děkujeme, že budete respektovat tato opatření.

Program prvního školního dne:

· seznámení se školním řádem

· kontrola údajů v elektronické evidenci žáků Škola online s důrazem na aktualizaci kontaktů na zákonné zástupce

· informace o dodržování osobní a provozní hygieny

· výběr a rozdání učebnic ve třídách nižšího gymnázia

· rozdání elektronických čipů žákům 1. ročníků pro vstup do školy a jídelny

Všem žákům školy přeji, aby se cítili ve škole příjemně, dosáhli mnoho úspěchů a v průběhu školního roku získali hodně nových vědomostí a dovedností.

Mgr. Richard Štěpán
ředitel školy