Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky,
Frenštát pod Radhoštěm je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

Logo kraje

Výzva k podání nabídky na zhotovitele pro stavbu „Rekonstrukce kotelny“

 

Předmětem veřejné zakázky je výběr zhotovitele u akce „Rekonstrukce kotelny v budově č.p. 1258 (škola)“, Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. Konkrétně provedení stavební rekonstrukce kotelny, která mj. spočívá i ve výměně stávajících kotlů, které budou nahrazeny kondenzačními. V rámci stavebních prací bude provedena výměna příslušného rozvodného potrubí ÚT, výměna zařízení strojovny, náhradu stávajícího expandéru, rekonstrukce příslušné elektroinstalace, měření a regulace vč. vyregulování celého systému.

Celý text výzvy

Zadávací dokumentace